Dòng phân loại MSW

Quy trình dây chuyền phân loại CTRSH (Quy trình chôn lấp không)

Máy hủy tài liệu --- Trommel --- Máy tách khí --- Máy hủy tài liệu RDF --- Máy nghiền viên RDF.
Chất thải hữu cơ --- Máy sấy --- Máy nghiền viên RDF.
1. Máy đóng gói
   Sử dụng máy đóng gói sẵn làm túi mở túi cho MSW, do đó việc phân loại thủ công sẽ hoạt động tốt.
2.Trommel
   Trommel sẽ tách chất thải hữu cơ khỏi RDF, sau đó chất thải hữu cơ có thể được làm khô riêng lẻ.
3.Air Seperator
  Air Seperator sẽ tách nhựa cứng hoặc đá, kích thước lớn của phi kim loại, vv vì vậy vật liệu RDF có thể được đưa vào máy hủy thứ cấp cho quá trình tiếp theo.
4.RDF Shredder
  Giảm kích thước từ 200mm xuống 50mm, vì vậy RDF có thể được tạo thành viên.
5. nhà máy viên nén.
  Tiếp tục giảm kích thước của RDF thành dạng viên để giá trị nhiệt có thể cao hơn.
  Viên nén RDF có thể được đồng đốt trong Lò quay trong nhà máy điện hoặc Công nghiệp xi măng. 

5

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi