vỏ con lăn

Con lăn vỏ bao gồm những điều sau đây:

Vỏ 1.Roller với tông sóng mở và má lúm đồng tiền
vỏ 2.Roller với mở corrugaton
3.Roller vỏ với nghiêng tông sóng khép kín và má lúm đồng tiền
4.Roller vỏ với xương cá tông sóng
5.Roller vỏ với tông sóng khép kín và má lúm đồng tiền
6.Roller vỏ với đóng tông sóng
7 vỏ .Roller với mở nghiêng tông sóng
8.Dimpled lăn vỏ

1 vỏ con lăn với tông sóng mở và má lúm đồng tiền  1  2
2 vỏ con lăn với corrugaton mở  3  4
3 Con lăn vỏ với nghiêng tông sóng khép kín và má lúm đồng tiền  5
4 vỏ con lăn với xương cá tông sóng  6  7
5 vỏ con lăn với tông sóng khép kín và má lúm đồng tiền  8
6 vỏ con lăn với tông sóng khép kín  9  10
7 vỏ con lăn với tông sóng nghiêng mở  11  12
8 Má lúm đồng tiền vỏ con lăn  13  14

Những bức ảnh


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi