MSW sorteringslinje

Processen med MSW -sorteringslinje (Zero Deponi Process)

Förfördelare --- Trommel --- Luftseparator --- RDF-strimlare --- RDF Pelletsbruk.
Organiskt avfall --- Torktumlare --- RDF-pelletsbruk.
1. Förberedare
   Använd förberedaren som påseöppning för MSW, så den manuella sorteringen fungerar bra.
2.Trommel
   Trommel kommer att skilja det organiska avfallet från RDF, därefter kan det organiska avfallet torkas individuellt.
3.Air Seperator
  Air Seperator kommer att separera den styva plasten eller stenarna, storleken på icke -metaller, etc. så att RDF -materialet kan matas in i den sekundära makulatorn för vidare process.
4.RDF Shredder
  Minska storleken från 200 mm till 50 mm, så att RDF kan pelleteras.
5.Pelletsbruk.
  Fortsätt att minska storleken på RDF till pellets så att värmevärdet kan bli högre.
  RDF-pellets kan medeldas i rotaryugnarna i kraftverk eller cementindustri. 

5

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss