जैविक उर्वरक

जैविक उर्वरक पिंड प्रशोधन प्लान्ट

कच्चा माल: डेयरी फारम, जैविक देखि Compost (EFB लामो समय बर्बाद) + NPK रासायनिक, आदि
चिस्यान: 20% natually सुकेको
चरण 1: बेल्ट ड्रायर
चरण 2: जैविक लागि मिक्सर (EFB लामो समय बर्बाद) + NPK रासायनिक मात्र
चरण 2: Pelleting र शीतलक स्टेशन: आकार 8mm / 10mm व्यास र 20-40mm समायोज्य लम्बाइ छर्रहरुमा मा Compost वा जैविक प्रकृया।

 

बायोमास ईंन्धन-1