रोलर गोले

रोलर खोल निम्न समावेश:

खुला corrugation संग 1.Roller गोले र dimpled
2.Roller खुला corrugaton संग गोले
लगाइदिए बन्द corrugation संग 3.Roller खोल र dimpled
4.Roller fishbone corrugation संग खोल
बन्द corrugation संग 5.Roller खोल र dimpled
बन्द corrugation संग 6.Roller खोल
7 खुला इच्छुक corrugation संग .Roller खोल
8.Dimpled रोलर खोल

1 खुला corrugation र dimpled संग रोलर गोले  1  2
2 खुला corrugaton संग रोलर गोले  3  4
3 संग रोलर खोल बन्द corrugation लगाइदिए र dimpled  5
4 fishbone corrugation संग रोलर खोल  6  7
5 बन्द corrugation र dimpled संग रोलर खोल  8
6 बन्द corrugation संग रोलर खोल  9  10
7 खुला इच्छुक corrugation संग रोलर खोल  11  12
8 Dimpled रोलर खोल  13  14

तस्वीर


हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:

तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्न र हामीलाई यो पठाउन