органски ѓубрива

Органски ѓубрива пелети фабрика за обработка

Суровина: Компост од Мандра, органски (ЕФБ отпад долго време) + NPK хемиски, итн
Влага: 20% суви Natually
Чекор 1: Појас Фен
Чекор 2: Миксер за органско (ЕФБ отпад долго време) + NPK Хемиски само
Чекор 2: Pelleting и станицата за ладење: процесот на компост или органско во големина 8мм / дијаметар од 10mm и 20-40mm прилагодливи пелети должина.

 

Биомаса гориво-1