organska gnojiva

Organska gnojiva Kuglice postrojenja za obradu

sirovine: Kompost od mliječnih farmi, organski (EFB gubiti mnogo vremena) + NPK Kemijski, itd
Vlaga: 20% suše natually
Korak 1: Pojas za kosu
Korak 2: Mikser za organsko (EFB gubiti mnogo vremena) + NPK Kemijska Samo
Korak 2: Peletiranje i hlađenje stanica: Proces kompost ili u organska veličine 8 mm / promjera 10 mm i dužine 20-40mm podesivim kuglica.

 

Biomasa goriva-1