Οργανικό λίπασμα

Οργανικό λίπασμα Pellets Εργοστάσιο Επεξεργασίας

Πρώτη Ύλη: Compost από Dairy Farm, Organic (EFB σπαταλούν μεγάλο χρονικό διάστημα) + ΝΡΚ Chemical, κλπ
Υγρασία: 20% ξηραίνεται Natually
Βήμα 1: Belt Μαλλιών
Βήμα 2: Mixer για τη Βιολογική (EFB σπαταλούν μεγάλο χρονικό διάστημα) + ΝΡΚ Chemical μόνο
Βήμα 2: Σταθμός Σύμπηξη και Ψύξη: Επεξεργασία του Compost ή Organic σε μέγεθος 8 χιλιοστά / διαμέτρου 10 χιλιοστών και 20-40mm σφαιρίδια ρυθμιζόμενο μήκος.

 

Βιομάζα Fuel-1