Linija za sortiranje MSW -a

Postupak razvrstavanja komunalnog otpada (proces nulte deponije)

Usitnjivač --- Trommel --- Zračni separator --- RDF drobilica --- RDF Mlin za pelete.
Organski otpad --- Sušilica --- RDF Mlin za pelete.
1.Predgrejač
   Upotrijebite predhljepač kao otvor vrećice za komunalni otpad, tako da će ručno sortiranje dobro funkcionirati.
2.Trommel
   Trommel će
3. Vazdušni separator
  Vazdušni separator će odvojiti krutu plastiku ili kamenje, velike veličine nemetala itd., Tako da se RDF materijal može ubaciti u sekundarni drobilicu za daljnji proces.
4.RDF drobilica
  Smanjite veličinu sa 200 mm na 50 mm, tako da se RDF može granulirati.
5. Mlin za pelete.
  Nastavite smanjivati ​​veličinu RDF -a u pelete kako bi vrijednost topline mogla biti veća.
  RDF peleti mogu se sagorijevati u rotacijskim pećima u elektranama ili industriji cementa. 

5

Pošaljite nam svoju poruku:

Napišite svoju poruku i pošaljite nam