Линия за сортиране на ТБО

Процесът на линия за сортиране на ТБО (процес на нулеви депа)

Предварително раздробяване --- Trommel --- Въздушен сепаратор --- Шредер RDF --- Мелница за пелети RDF
Органични отпадъци --- сушилня --- мелница за пелети RDF.
1.Прегрешител
   Използвайте прегрешителя като отвор за торби за ТБО, така че ръчното сортиране ще функционира добре.
2. Trommel
   Trommel ще отдели органичните отпадъци от RDF, след което органичните отпадъци могат да бъдат изсушени индивидуално.
3.
  Въздушен
4. Шредер за RDF
  Намалете размера от 200 мм на 50 мм, така че RDF да може да бъде гранулиран.
5. Мелница за пелети.
  Продължете да намалявате размера на RDF в пелети, за да може топлинната стойност да бъде по -висока.
  Пелетите RDF могат да се изгарят съвместно в ротационни пещи в електроцентрали или циментова промишленост. 

5

Изпратете вашето съобщение до нас:

Напишете съобщението си тук и да ни го изпратите